African Journal of Pig Farming

Original Research ArticleAntibacterial effects of zinc oxide nanoparticles on Escherichia coli K88Chao Wang, Lian-Long Liu, Ai-Ting Zhang, Peng Xie, Jian-Jun Lu* and Xiao-Ting Zou*View Abstract Full Article - PDF Download FullText pp. 001-007https://doi.org/10.46882/AJPF/1087 African Journal of Pig Farming
Original Research ArticleThe influence of the different content of protein fractions in sows’ milk in piglet rearingEwa Skrzypczak*, Karolina Szulc, Monika Demkowicz, Damian Knecht, Anna Jankowska-Mąkosa, Janusz T. Buczyński and Marek BabiczView Abstract Full Article - PDF Download FullText pp. 001-006https://doi.org/10.46882/AJPF/1086 African Journal of Pig Farming
Original Research ArticleNeonatal mortality of pigs in Nsukka, Southeast NigeriaAbonyi, F. O.*, Omeh C.V.O. and Machebe, N. S.View Abstract Full Article - PDF Download FullText pp. 001-007https://doi.org/10.46882/AJPF/1085 African Journal of Pig Farming
Original Research ArticleExpression of protein-gene peptide (PGP) 9.5 in myocardial sleeves around the pulmonary artery and aorta in pigsJingping Lu, Dongsheng Zhao, Gang Zhang, Jie Gen and Qijun Shan*View Abstract Full Article - PDF Download FullText pp. 001-005https://doi.org/10.46882/AJPF/1084 African Journal of Pig Farming
Original Research ArticleAnalysis of pig serum proteins based on shotgun liquid chromatography-tandem mass spectrometryKeshan Zhang, Yongjie Liu, Youjun Shang, Haixue Zheng, Jianhong Guo, Hong Tian, Ye Jin, Jijun He and Xiangtao Liu*View Abstract Full Article - PDF Download FullText pp. 001-010https://doi.org/10.46882/AJPF/1083 African Journal of Pig Farming
Original Research ArticleEffect of low protein diets and lysine supplementation on growth performance and carcass characteristics of growing pigsA. Kumar*, R. Bhar, A. B. Mandal and S. K. MendirattaView Abstract Full Article - PDF Download FullText pp. 001-006https://doi.org/10.46882/AJPF/1082 African Journal of Pig Farming